Správa IT (Outsourcing IT)

Správa IT (Outsourcing IT)

Externí správa sítě (outsourcing IT) znamená převzetí určitých nebo veškerých činností spojených s fungováním informačních technologií externím dodavatelem. Správa počítačové sítě nebo informačního systému je naší hlavní činností. U menších a středních firem se jedná převážně o kompletní převzetí správy veškerých IT technologií spolu se zajištěním dalšího rozvoje a budování IT strategie. U větších firem je to hlavně správa serverových technologií spolu s konzultacemi v oblasti IT.

Jak začít se správou IT?

Hlavní oblasti správy počítačové sítě:

Když potřebujete získat peníze na investice do podnikání, nedržíte si ve firmě na stálo svého bankéře. Jdete za ním, až když potřebujete sestavit dobrý úvěr na míru. Hledáte poskytovatele dobré služby, která se z velké části vyřeší „sama“. Stejnou věc můžete udělat se svým IT – vyřešit jej jako službu na míru, o kterou se vám v MyCOM kompletně postaráme.

 • Správa sítě (kabeláž, switche, routery, firewally)
  Správná funkčnost počítačové sítě je pro chod celé infastruktury velmi důležitá. Funkčnost a vhodná konfigurace těchto prvků jsou zásadními předpoklady pro bezpečnost celé počítačové sítě. Jedná se hlavně o switche, routery a firewally.
 • Správa serverů
  Kvalitní správa serverů je zcela zásadní. Klademe velký důraz na předcházení problémům pomocí kvalitního monitoringu celé síťové infrastruktury. Staráme se o maximální funkčnost a zabezpečení serverů (aktualizace a detekce pokusů o průnik). Velký důraz je také kladen na promyšlené a funkční zálohování všech dat s možností snadné a rychlé obnovitelnosti.
 • Správa stanic a periferií
  Součástí správy počítačové sítě je i správa pracovních stanic a periferií (tiskárny, scannery, monitory, čtečky karet a podobně). I zde se problémům snažíme předcházet pravidelnou profylaxí. V rámci správy stanic neřešíme jen samotnou funkčnost stanic a jejich aplikací, ale jsme také schopni udržovat přehled o aktuálním stavu softwaru a hardwaru.
 • WiFi řešení
  Dodáváme kvalitní technologie pro náročné provozy (hotely, školy, konferenční prostory). Máme i osvědčené řešení pro menší nebo méně náročné zákazníky.
 • Uživatelská podpora
  Důležitou součástí svěřené správy IT je také řešení uživatelských problémů a to jak, telefonickou cestou za využití vzdáleného přístupu, tak při osobních návštěvách.
 • Konzultační služby
  Našim klientům technologie nejen spravujeme, ale snažíme se jim předat i naše know-how formou konzultací v celém spektru oboru informačních technologií. Především se jedná konzultace dalšího rozvoje IT nebo konzultace související s implementací nové technologie nebo informačního systému.
0%

Snížení nákladů na IT až o 56 %

0%

Žádné neplánované investice

Dodávka HW a SW řešení

Neposkytujeme jen služby, ale dodáváme i potřebné technologie. Spolupracujeme s většinou známých výrobců hardwaru a softwaru a jsme tak schopni dodat požadované vybavení většiny existujících značek. Kromě samostatných dodávek výpočetní techniky dodáváme hlavně komplexní celky složené z hardwaru, softwaru i našich služeb. U těchto celků má klient velkou výhodu, že vždy ručíme za výslednou funkčnost celého námi navrženého řešení a jsme schopni se o řešení postarat ve všech fázích jeho životního cyklu (návrh, implementace i dlouhodobá správa IT).
PORAĎTE SE S NÁMI, CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT.

Máme za to, že už jsme vám všechno podstatné řekli – pokud ano, probereme s vámi konkrétní nabídku na míru. Pokud ne, ptejte se – od toho tady kontakt máme.